Muzyka daje największe możliwości twórczego działania i kształtowania takich cech osobowości , jak funkcje poznawcze i emocjonalno-motywacyjne, rozwija pomysłowość twórczą, społeczną i pozytywne cechy charakteru. Muzyka sprzyja twórczym poszukiwaniom i odkryciom. Twórczość muzyczna jest pewną formą samorealizacji oraz spełnia funkcję psychohigieniczną.
Aby dziecko poznało muzykę należy szukać takich metod, które oddziaływając na jego psychikę umożliwiałyby rozwój dyspozycji twórczych. Aktywne metody poznawania muzyki wydają się być takim rozwiązaniem. Aktywne nauczanie muzyki pozwala wszystkim zaangażowanym dzieciom odnosić sukcesy. Należy bowiem pamiętać aby umiejętnie angażować uwagę dziecka i dostarczać mu niezbędnych do prawidłowego rozwoju bodźców.
Dzieci w tym wieku podczas słuchania muzyki potrafią improwizować, przekazać słyszaną muzykę przez własny śpiew, zilustrować muzykę całym sobą. Istnieje wiele form aktywności muzycznej np. śpiewanie, granie, słuchanie, integracja muzyki z elementami rysunku, malarstwa czy dramy, które mogą być źródłem pomysłów dydaktycznych. Wspaniałą zabawą jest samodzielne nadawanie tytułów utworom muzycznym, rozwijają bowiem one postrzeganie elementów muzyki, zmuszają do uważnego słuchania i koncentrowania się na detalach. Połączenie pantomimy z muzyką pozwala na przepływ emocji przez ciało dziecka co powoduje pozbycie się wielu barier psychicznych, a przyszłości może ułatwić uzewnętrznianie własnych potrzeb i uczuć.
Czyli dochodzimy do jednego wniosku, że bardzo ważna jest muzyka w życiu małego człowieka. Nasze przedszkole zadba o edukację muzyczną i artystyczną państwa pociech.