Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

KÓŁKO KULINARNE w trakcie zajęć dzieci będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu.

Dodatkowo będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD,będą kształcić umiejętności współpracy w grupie, czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz doskonalić umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych potraw ( pieczenie prostych ciast, ciasteczek, przyrządzanie deserów, przygotowywanie kanapek, sałatek i surówek).

JĘZYK ANGIELSKI głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA  celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA  zajęcia te mają na celu wdrożyć dziecko do rekreacji ruchowej uwzględniającej: profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki małego dziecka, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. Zachęcają też dziecko do aktywności ruchowej, której celem jest wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Prowadzone przez licencjonowanego fizjoterapeutę są świetną poranną rozgrzewką sprawiającą dzieciom wiele przyjemności i radości.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE celem zajęć plastycznych jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości.
RYTMIKA zajęcia rytmiczne wpływają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką. Rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki , wartościowania oraz odczuwania jej piękna. Zajęcia te zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Rozwijają jego zdolności muzyczne poprzez naturalny,  spontaniczny kontakt z muzyką w zabawie. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budzą pozytywne emocje i uczucia.