21 .03.2021 obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki. Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez przyczyny wyznaczono na 21 marca. Jest to początek kalendarzowej wiosny, symbolizujący narodziny nowego życia oraz narodziny ludzi niezwykłych.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Dzień Kolorowej Skarpetki Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Przyłącz się do akcji, zakładając 21 marca skarpety nie od pary.”

Leave Your Reply